Vanliga frågor om trapphusmålning

Hur påverkar en trapphusrenovering värdet på lägenheterna i föreningen?

En nyrenoverad trappuppgång, med ny färg på väggarna, ger en klar effekt på bostädernas marknadsvärde. Renoveringen medför en värdeökning utöver den allmänna ökningen av marknadspriser på bostadsrätter i Stockholmsområdet. Troligen beror detta på att trapphuset är såväl det första som det sista en köpare ser. Det brukar heta att man inte får en andra chans att göra ett första intryck, och där kan en trapphusrenovering, eller en mindre omfattande trapphusmålning, ha stor effekt.

Vad kostar en trapphusrenovering?

Som i många andra sammanhang får du vad du betalar för när du köper trapphusmålning eller trapphusrenovering. Ett jobb som utförs korrekt kommer alltid att kosta mer. Det är dock sällan dyrare i längden. En väl utförd trapphusrenovering är en investering som inte bara ökar värdet på lägenheterna, utan också ger större trivsel för de boende.

När ska en trapphusrenovering göras?

När det behövs, är det enkla svaret. Olika trapphus slits olika fort, och när det inte längre ser bra ut är det läge att göra en renovering.

Går det att använda trapphuset när trapphusrenoveringen pågår?

Det går att vistas i trapphuset under den tid som målning och renovering pågår, men det är viktigt att vara medveten om att det är en arbetsplats. Samarbetet mellan målaren och de boende är a och o för att arbetet ska flyta på och ge ett bra resultat. Om ni väljer att anlita oss för er trapphusrenovering får ni en projektledare som ansvarar för projektet. En av projektledarens roller är att planera in- och utflyttar i samarbete med de boende, så att dessa inte stör arbetet.

Vilka färger använder ni?

Vi använder alltid vattenbaserade, giftfria färger från Caparol. Dessa färger är säkra både för målaren och för de boende, när de berör de målade väggarna.

Vilka kulörer är bäst att använda vid trapphusmålning?

Ljusa färger står högt i kurs, men ett ljust trapphus kommer att upplevas som smutsigt snabbare. Det är också viktigt att ta byggnadens historia, och färgen på lister och golv, med i planeringen. Vi kan hjälpa er att skapa ett trapphus med passande färger.

{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”Hur påverkar en trapphusrenovering värdet på lägenheterna i föreningen?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”En nyrenoverad trappuppgång, med ny färg på väggarna, ger en klar effekt på bostädernas marknadsvärde. Renoveringen medför en värdeökning utöver den allmänna ökningen av marknadspriser på bostadsrätter i Stockholmsområdet. Troligen beror detta på att trapphuset är såväl det första som det sista en köpare ser. Det brukar heta att man inte får en andra chans att göra ett första intryck, och där kan en trapphusrenovering, eller en mindre omfattande trapphusmålning, ha stor effekt.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Vad kostar en trapphusrenovering?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Som i många andra sammanhang får du vad du betalar för när du köper trapphusmålning eller trapphusrenovering. Ett jobb som utförs korrekt kommer alltid att kosta mer. Det är dock sällan dyrare i längden. En väl utförd trapphusrenovering är en investering som inte bara ökar värdet på lägenheterna, utan också ger större trivsel för de boende.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”När ska en trapphusrenovering göras?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”När det behövs, är det enkla svaret. Olika trapphus slits olika fort, och när det inte längre ser bra ut är det läge att göra en renovering.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Går det att använda trapphuset när trapphusrenoveringen pågår?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Det går att vistas i trapphuset under den tid som målning och renovering pågår, men det är viktigt att vara medveten om att det är en arbetsplats. Samarbetet mellan målaren och de boende är a och o för att arbetet ska flyta på och ge ett bra resultat. Om ni väljer att anlita oss för er trapphusrenovering får ni en projektledare som ansvarar för projektet. En av projektledarens roller är att planera in- och utflyttar i samarbete med de boende, så att dessa inte stör arbetet.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Vilka färger använder ni?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Vi använder alltid vattenbaserade, giftfria färger från Caparol. Dessa färger är säkra både för målaren och för de boende, när de berör de målade väggarna.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Vilka kulörer är bäst att använda vid trapphusmålning?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Ljusa färger står högt i kurs, men ett ljust trapphus kommer att upplevas som smutsigt snabbare. Det är också viktigt att ta byggnadens historia, och färgen på lister och golv, med i planeringen. Vi kan hjälpa er att skapa ett trapphus med passande färger.”}}]}