Kompetent och prisvärd trapphusmålning i Stockholm

Skapa ett optimalt första möte mellan byggnaden och era besökare genom renovering och trapphusmålning.

Kontakta oss

 • Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 2 MB.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

  Det första och sista man ser när man kommer som besökare
  Trapphusmålning skapar en mer välkomnande upplevelse
  Fina trapphus ökar värdet på lägenheterna
  Nymålade och renoverade trapphus slits inte lika snabbt

  Det är vid entrén som det första intrycket skapas. Det är därför viktigt att denna del av huset är välstädad och har en välkomnande atmosfär. För att göra det bästa av byggnadens potential erbjuder vi trapphusmålning i Stockholm samt övrig trapphusrenovering. Genom stor yrkesskicklighet ger våra erfarna hantverkare nytt liv till er entré.

  Fördelar med trapphusmålning

  Det finns två huvudsakliga fördelar med att renovera trapphuset förutom att det ger ett gott första intryck. Det första skälet är att trapphusrenovering generellt sett ökar värdet på fastigheten och bostäderna/lokalerna i den. Om potentiella köpare möts av en vacker och inbjudande entré är det mer troligt att de blir mer positivt inställda till resten. Att köpa bostad eller lokal baseras på mycket annat än endast själva lägenheten eller lokalen.

  Den andra stora anledningen till att utföra trapphusmålning och trapphusrenovering med regelbundna mellanrum är att trapphusen inte slits på samma sätt efter en uppfräschning. Ett skäl kan vara att besökare och boende i fastigheten blir mer försiktiga när trapphuset är nyrenoverat och fint, jämfört med om det är slitet och fult. En annan förklaring är att ytorna får ett nytt skyddande lager av färg vid trapphusmålning och att en trapphusrenovering innebär förstärkning av ytskikt och exempelvis ledstänger.

  Det finns naturligtvis fler fördelar med trapphusrenoveringar, men dessa två är de viktigaste argumenten för att genomföra en renovering.

  Trapphusmålning – processens olika delar

  En renovering av ett trapphus är faktiskt mer omfattande än vad man först kan tro. I trapphusrenovering ingår allt mellan porten och vindsdörren (om det finns någon sådan). Kort sagt kan man säga att en trapphusrenovering innefattar porten och dörrar, väggar och lister, golv, tak och stuckaturer, trappor, räcken samt el och armaturer.

  Vid en besiktning ser vi över skicket på trapphuset. Vi kontrollerar bland annat hur golven ser ut, vilken typ av teknik som använts för att måla väggar, om dörrarna är slitna och om armaturerna behöver bytas ut. 

  Här nedan har vi listat några delar av processen med att renovera trapphus:

  1. Färgval och tekniker vid trapphusmålning

  Under besiktningen tittar vi närmare på husets karaktär och vilken tidsepok som byggnaden är uppförd. Vi gör ofta en undersökning av olika färglager för att se hur trapphuset historiskt sett har målats. Det är möjligt att följa trapphusets utveckling från originalfärg till hur det ser ut idag. 

  Tillsammans med önskemål från fastighetsägare eller bostadsrättsförening föreslår vi sedan en färgskala och vilken färgsättning som är bäst lämplig. Just valet av färg är oerhört viktig för att skapa ett vackert och tidsenligt utseende i entrén. 

  2. Eventuellt byte till säkerhetsdörrar

  Innan en trapphusmålning är det bra att fatta ett beslut om säkerhetsdörrar. Många efterfrågar idag större säkerhet och önskar en mer inbrottssäker dörr. Att byta till säkerhetsdörrar vid trapphusrenovering är smart. Detta eftersom bytet av dörrar ofta ger skador på väggarna runt dörrkarmen. 

  De flesta ytterdörrar kan bytas ut till säkerhetsdörrar och därefter målas eller anpassas för att passa husets tidsepok. Det handlar om allt från marmorering till rätt typ av beslag.

  3. Golv och ytskikt

  Ytterligare ett steg innan vi påbörjar en trapphusmålning är att se över golven i trapphuset. En del golvytor har blivit slitna av användning, andra av ej ändamålsenliga städprodukter av olika slag. Innan målning av trapphuset sker har vi möjlighet att slipa och polera trappor och golv, samt därefter impregnera det med stensåpa.

  Skulle det vara så att golvet har spruckit på grund av sättningar, eller att de är för slitna för att fungera på ett bra sätt, kan de behöva repareras. Detta är ett omfattande arbete som endast utförs vid kraftigt slitage och skador.

  4. Trapphusmålning

  Vid trapphusmålning i Stockholm finns det några saker man måste ta hänsyn till. En viktig aspekt är att titta på vilken typ av färg som använts vid tidigare målning av trapphuset. Vilken färgtyp som sitter på väggar och snickerier avgör hur mycket förarbete som krävs. I Stockholms innerstad är byggnaderna ofta äldre och har många lager av färg.

  En trapphusmålning börjar som regel med tvättning av alla väggar och ytor. Detta för att fett och smuts kan påverka slutresultatet annars. Därefter skrapas lös färg bort och alla ytor spacklas. I nästa steg är det dags för grundmålning. Detta sker oavsett om ytan ska målas färdig med en färg eller om det ska utföras dekorationsmåleri. Trapphusmålningen avslutas med att detaljer finslipas och småjusteringar görs.

  Anlita oss för trapphusmålning i Stockholm

  Är det dags för en trapphusrenovering i er fastighet? Då är vi det rätta företaget för er. Vi har yrkeskunniga hantverkare inom målning och bygg med lång erfarenhet och kompetens. Genom åren har vi hjälpt så väl bostadsrättsföreningar som fastighetsägare med trapphusrenovering och trapphusmålning i Stockholm med omnejd. 

  Genom vår breda kompetens och långa erfarenhet gör vi trapphusrenoveringar med varaktiga resultat. När vi är färdiga med att måla och renovera entrén till byggnaden kommer den att uppskattas av besökare i många år framöver. Vi har endast yrkesskickliga målare, snickare och golvläggare i vårt team för att vi ska kunna garantera er ett lyckat slutresultat.

  Vi är en totalentreprenör som tar hand om allting vad gäller renoveringen av trapphuset. Allt från trapphusmålning till eventuella reparationer löser vi utan att ni behöver blanda in olika aktörer. Detta minskar missförstånd och fördröjningar i arbetet på grund av att olika företag är i osynk.

  Så går det till att anlita oss

  I första steget kontaktar ni oss och vi guidar er genom processen. Genom att ni tydligt specificerar vilka önskemål och krav ni har för arbetet, får vi en första uppfattning om vad som krävs från vår sida. 

  Därefter tar ni fram ett upphandlingsunderlag. I det bör alla delar av er önskade trapphusrenovering / trapphusmålning ingå. Tänk igenom alla stegen från golv till tak, dörrar och snickerier, el och armaturer. Vi kommer gärna ut på en besiktning för att hjälpa er att formulera era önskemål och se över hur behoven ser ut. 

  När ni beslutat er för att anlita oss skriver vi avtal. 

  Därefter kan själva renoveringsprocessen starta. Vi planerar tillsammans färgval och metoder för utförandet. Vi håller sedan ett uppstartsmöte där vi får tillgång till nycklar och utrymmen. Arbetet utförs därefter enligt plan med regelbundna avstämningar till er. När trapphuset är färdigställt sker en slutbesiktning där vi tillsammans går igenom resultatet och eventuellt listar justeringar som måste göras. 

  Vi tar fullt ansvar för hela processen från början till slut och säkerställer att slutresultatet motsvarar era förväntningar!

  I trapphuset möter besökare för första gången byggnaden. Ni får ingen andra chans att göra ett gott första intryck. Kontakta oss för trapphusrenovering och trapphusmålning i Stockholm redan idag.